FOTORESTAURATIE ATELIER V.O.F.

RESTAURATIE 

RESTAURATIE
 Het Fotorestauratie Atelier heeft alle kennis in huis om foto's deskundig te conserveren(stabiliseren), te restaureren, bergen of conserverend in te lijsten.  In het kader van conserveringswerkzaamheden adviseren wij graag over preventieve maatregelen voor fotocollecties. De verschillende aspecten van het beheer van fotocollecties kunnen het best in samenhang bekeken worden. Zo dient digitalisering het behoud van beeldmateriaal, omdat kostbare en kwetsbare originelen minder gehanteerd zullen worden. Het Fotorestauratie Atelier heeft zich gespecialiseerd in het conserveren van fotocollecties en het digitaliseren van kwetsbare en fragile foto's en andere objecten.
 
CONDITIESCANS
Een conditiescan is een mooie manier om de collectie in kaart te brengen. Welke procedés zijn aanwezig, hoe is de staat van de collectie en wat zijn de meest urgente problemen die in de collectie heersen? Dit zijn een paar van de hoofdvragen die tijdens het inventariseren van de collectie beantwoord kunnen worden. Daarbij kan een kort of uitgebreid advies over het bergen of tentoonstellen van de collectie aan worden toegevoegd. Ook een lijst van prioriteiten voor het beheer en behoud van de collectie kan worden gemaakt. Het Fotorestauratie Atelier assisteert graag bij het bergen van collecties. 
 
 
ADVIES
Vanuit onze brede kennis kunnen wij assisteren bij het opstellen van plannen voor historische en moderne fotocollecties en deze uitvoeren. Daarbij kan het gaan om:
•    conditierapporten, voor collectiebeheer of bruiklenen
•    preventieve conservering: opslag, berging, omgang met fotomateriaal
•    restauratie en conservering van fotocollecties
•    eisen voor het tentoonstellen en bij installeren van tentoonstellingen
•    transport van collecties
calamiteitenhulp, met name bij waterschade

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston