FOTORESTAURATIE ATELIER V.O.F.

DIGITALISERING 

DIGITALISERING

DIGITALISERING
Digitalisering is vooral bedoeld om fotocollecties toegankelijk te maken. Omdat de digitale kopieën in plaats van de kwetsbare originelen daarna geraadpleegd worden, is het indirect ook een beschermend maatregel die bij kan dragen aan het behoud van de collectie. Dat gaat natuurlijk alleen op als het materiaal niet te lijden heeft van het digitaliseren zelf. Hoe vanzelfsprekend dat ook mag lijken, schade door onoordeelkundig hanteren van objecten vormt een belangrijk risico bij digitaliseringsprojecten.

Digitaliseringsbedrijven ontwikkelen in de regel een gestandaardiseerde workflow om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat is efficiënt en kan goede resultaten opleveren bij materiaal dat geen culturele waarde heeft, min of meer eenvormig is en in redelijke conditie verkeert. Voor cultureel erfgoed zoals foto's, glasnegatieven, albums maar ook voor manuscripten, tekeningen en aquarellen, voldoet zo'n standaardproces vaak echter niet. De digitaliseringsafdeling van het FRA richt zich op collecties die speciale aandacht behoeven, vanwege de fysieke eigenschappen, de staat van het materiaal, bijzondere eigenschappen die niet gemakkelijk zijn te reproduceren of vanwege de waarde die aan de collectie is toegekend.

Bij het FRA hebben wij alle kennis in huis voor een compleet en veilig conversietraject. Wij helpen bij het analyseren van het materiaal en adviseren over een workflow die veilig is en de juiste beeldkwaliteit oplevert. Beschadigde en kwetsbare objecten kunnen we eerst stabiliseren en vervolgens op een verantwoorde manier digitaliseren en indien nodig, van een nieuwe berging voorzien.

ADVIES
Het FRA verstrekt advies bij het opstellen van digitaliseringsplannen en subsidieaanvragen. Ook advieseren wij over technische specificaties voor dupliceren (analoog) of digitaliseren en over de materiaalanalyse, workflow en werkruimte bij digitaliseringstrajecten.

Hans Meesters geeft bovendien verschillende workshops rondom het digitaliseren of digitaal fotograferen van foto's en (glas)negatieven. 

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston