FOTORESTAURATIE ATELIER V.O.F.

Clara von Waldthausen, Kunsthistoricus & Fotorestaurator 

Clara von Waldthausen, Kunsthistoricus & Fotorestaurator

Clara von Waldthausen studeerde kunstgeschiedenis en fotografie aan DePauw University, Indiana, USA. Na haar studie verhuisde ze naar Nederland. Daar heeft ze kennis gemaakt met het vak restauratie en besloot ze zich te specialiseren als fotorestaurator aan het Instituut Collectie Nederland en aan de Universiteit van Amsterdam.
 
In 2000 vertrok ze met een beurs van het Prins Bernardfonds naar Parijs waar zij zes maanden onderzoek deed aan de Centre de recherche sur la conservation des collections (CRCC), naar het reproduceren en restaureren van autochroomplaten.

 
In 2001 is zij het Fotorestauratie Atelier gestart dat in 2006 is uitgebreid met een afdeling Digitalisering. Von Waldthausen restaureert, verstrekt advies en is gast docent bij verschillende internationale opleidingen voor fotorestauratie. In 2014 is zij gevraagd om een Master opleiding fotorestauratie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) vorm te geven, te coördineren en daar als vakdocent les te geven. Haar werk aan de UvA combineert ze sindsdien met haar werk in het Fotorestauratie Atelier. 

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston